Pouze online

Terč taktický víceúčelový Skeleton Target, 10ks

SKTA1

Nový produkt

 Terč taktický víceúčelový Skeleton Target, 10ks

Skladem

99,00 Kč

Skeleton Target

Jedná se o víceúčelový terč vhodný pro civilisty i profesionály z řad ozbrojených složek, kteří chtějí zdokonalit své střelecké dovednosti. Při tréninku jej využijí nejen začátečníci, ale i pokročilí střelci. Je možné nastřelovat zbraně, kontrolovat rozptyl, nacvičovat reálnou obrannou střelbu a provádět různá střelecká cvičení s krátkými i dlouhými střelnými zbraněmi - vše na jednom terči.

Na terči je zobrazena v reálné velikosti bílá silueta postavy s kostrou. Je umístěna na tmavém pozadí, aby lépe vynikla na dopadových plochách většiny střelnic. Dále je terč vybaven dvěma „stínovými“ hlavami pro nácvik střelby v situacích s rukojmím. Záměrné obrazce a zásahové zóny jsou rozmístěny tak, aby střelec mohl využít celou plochu terče. 

Terč Skeleton obsahuje:

  • Zónu hlava (Ø 10 cm), ve které se nachází středová zóna (Ø 2,9 cm – 1MOA/100m) pro precizní střelbu. Shodné zóny jsou i na „stínových“ hlavách, které vystupují zpoza siluety. Bodové hodnocení jednotlivých zón lze přizpůsobit konkrétním střeleckým podmínkám.
  • Zónu hrudník (Ø 20 cm), která je svojí polohou a velikostí vhodná pro nácviky reálné obranné střelby. Je umístěna v oblasti označované jako vitální. Svojí velikostí umožňuje správné vyvážení rychlosti a přesnosti střelby. Zónu je též možné využít pro klasickou mířenou střelbu. Obsahuje kruhy s hodnocením (10-7) a je shodná s černým středem mezinárodního pistolového terče 50/20.
  • Zóna pánev (obdélník o rozměrech 25x10 cm) je též využívána při nácviku reálné obranné střelby. Zásah této zóny působí na pohybový aparát útočníka.
  • Zóny A a C přenesené z terče IPSC, které slouží pro srovnání hodnocení s tímto terčem. Zóna A prochází vitální oblastí postavy. Její zasažení by mělo vést k rychlému a účinnému vyřazení útočníka z boje. Zóna C (která ji obklopuje) je na hranici přijatelnosti pro vedení účinné obranné střelby.
  • 4 očíslované kruhy (Ø 5 cm) umístěné v ramenou a pažích siluety (označeny 1-4), které lze využít pro nácvik základních střeleckých technik, mířenou střelbu, reakce na povel, přenášení střelby do různých směrů apod.
  • Síť pro snadnější korekci mířidel zbraně (velikost oka 2,5 cm x 2,5 cm). 
  • Velikost terče: 64 x 90 cm
  • VAROVÁNÍ: Terče Skeleton používejte pouze na schválených střelnicích, řiďte se jejich provozním řádem a při manipulaci se zbraněmi vždy dodržujte bezpečnostní zásady! Pokud tak neučiníte, může dojít ke škodě na majetku, vážnému zranění nebo smrti.

Alfatactical TIP: Při tréninku můžete určit pořadí cvičení zaměřené od horních zón po ty spodní. Díky tomu je terč použitelný pro více opakování a více nácviků, respektive vydrží déle.

RelatedProducts